Coprinus cinereus--(Wortelende inktzwam)

Saprotroof op rottend stro, compost, mesthopen of combinaties hiervan. Vrij zeldzaam ,Rode Lijst(2008); Kwetsbaar.