Daedaleopsis confragose--(Roodporiehoutzwam)

Necrotrofe parasiet op staande stammen,takken en stronken van een groot aantal soorten loofbomen.Vooral in vochtige broekbossen, maar ook in drogere loofbostypen op allerlei grondsoorten. Zeer algemeen.