Entoloma incanum--(Groensteelsatijnzwam)

Saprotroof  in onbemeste, droge tot vochtige schrale graslanden en wegbermen in de kalkrijke duinen, rivierklei en op het krijt. Zeldzaam en op de Rode Lijst(2008) als bedreigd.