Gloeophyllum sepiarium--(Geelbruine plaatjeshoutzwam)

Saprotroof op stammen ,stronken , hekpalen en bewerkt hout van naaldbomen , soms op hout van loofbomen. Vaak op open,droge standplaatsen.