Helvella fusca--Geaderde kluifzwam

Saprotroof onder loofbomen, hoofdzakelijk populier op humeus kalkrijk zand. Langs de N8 tussen Wormerveer en Westzaan met tientallen exemplaren aangetroffen onder Populieren(Populus).Zeer zeldzaam en RL(2008);Bedreigd met uitsterven.