Helvella queletii--Grote schotelkluifzwam

Saprotroof(?) onder loof-en naaldbomen op zand en leem.Voor het eerst aangetroffen in het Zwanenwater.(07-05-2012) Vrij zeldzaam.Rode Lijst(2008);Kwetsbaar