Helvella queletii--Grote schotelkluifzwam

Rode Lijst(2008): Kwetsbaar