Hygrocybe phaeococcinea---(Karmozijnwasplaat)

In vochtige duinvalleien,vooral in het waddendistrict,soms tussen dichte vegetatie van duinriet.In het Zwanenwater op verschillende locaties aangetroffen.Rode Lijst(2008);Bedreigd, ook vanwege grote internationale zeldzaamheid en kwetsbaarheid van biotoop voor verruiging,verzuring en natuurlijke successie.