Inocybe maculata--(Gevlekte vezelkop)

Ectomycorrhiza vormend met loofbomen ,vooral Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) op voedselrijke zand-,leem-,of kleibodem.Vrij algemeen in de kalkrijke duinen.