Lactarius vellereus--(Schaapje)

Ectomycorrhiza vormend met loofbomen,vooral Eik(Quercus), in loof- en gemengde bossen, wegbermen en lanen op voedselarme tot voedselrijke zand-,leem- en kleibodem. Rode Lijst(2008);Kwetsbaar. Verspreidingskaartje