Leccinum duriusculum--(Harde populierboleet)

Mycorrhiza vormend met Populier(Populus) in wegbermen met een voorkeur voor kalkrijke klei , soms op zand.