Lepista panaeolus---(Vale schijnridderzwam)

Saprotroof in groepen in niet tot matig bemeste duingraslanden op arme ,liefst kalkrijke grond..Zeldzaam.Rode Lijst(2008);Bedreigd.