Lycoperdon pyriforme---(Peervormige stuifzwam)

Saprotroof op vermolmde stronken,takken en stammen, maar ook op ondergronds hout(wortelhout) van dode loofbomen en dan schijnbaar terrestrisch. Soms op hout van Spar(Picea).In Noord-Holland schaars voorkomend.