Phylloporia ribis f. evonymi---Kardinaalsmutsvuurzwam

Necrotrofe parasiet aan de voet van Kardinaalsmuts op kalkhoudend duinzand.Zeer zeldzaam.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar.