Psathyrella spadicea---(Dadelfranjehoed)

Saprotroof of necrotroof op loofhout  aan de voet van levende bomen. Ook op dode stronken ,vooral van Paardekastanje(Aesculus) en Iep(Ulmus) op voedselrijke bodems. Door teruglopende meldingen is de soort als Kwetsbaar op de Rode Lijst(2008) gekomen.