Russula coerulea--(Papilrussula)

Mycorrhiza vormend met Den(Pinus), soms met andere naaldbomen, op vochtige voedselarme zandbodem.Zeldzaam in de duinen.