Sparassis crispa--(Grote sponszwam)

Necrotrofe parasiet op wortels van diverse naaldbomen,vooral Spar(Picea) en Den(Pinus) op zand of lemig zand. Zeldzaam in de kalkrijke duinen.