Tricholoma sciodes---(Bitterscherpe ridderzwam)

Mycorrhizasymbiont van Beuk(Fagus), mogelijk ook andere loofbomen, in loofbossen en oude lanen op kalkhoudende, matig voedselrijke rivierklei ern humeus zand. Zeer zeldzaam. Rode Lijst(2008);Gevoelig