Agaricus augustus--Reuzenchampignon

Saprotroof op humeuze grond in loofbossen,parken en wegbermen,soms in naaldbos op neutrale tot kalkhoudende zand- leem- en kleibodems.Vrij zeldzaam. Bunnik(Utrecht) 19 aug 2007 in wegberm.