Agaricus bernardii sl--Kwelderchampignon

27 mei 2010 trof ik een enorme hoeveelheid champignons aan langs de A22 richting Haarlem. Na determinatie bleek het te gaan om de zeldzame Kwelderchampignon ,die op de Rode Lijst(2008) staat als Bedreigd. Deze soort staat normaal gesproken op zilte standplaatsen, zoals buitendijkse  kwelders en zeedijken, maar heeft er blijkbaar door het veelvuldig gebruik van strooizout van de afgelopen winter een nieuw biotoop bijgekregen nl bermen van snelwegen op voedselrijke plaatsen.. (Verspreidingskaart)