Agaricus moelleri--Parelhoenchampignon

Saprotroof op humeuze grond in loofbossen op vruchtbare, kalkhoudende leem,klei of zand.Zeldzaam.Rode Lijst:GE