Boletus impolitus--(Goudporieboleet)

Mycorrhizasymbiont van Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) in oude lanen op vochtige en  kalkhoudende rivierklei.Zeldzaam.Rode Lijst(2008):BE