Boletus radicans---Wortelende boleet

Mycorrhizasymbiont van Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) in lanen en bermen met oude bomen op kalkhoudend rivierklei, soms op humusrijk lemig zand.Rode Lijst:KW