Cortinarius lividoochraceus---Rimpelige gordijnzwam

Ectomycorrhiza vormend met Eik(Quercus),Beuk(Fagus) en Linde(Tilia) in loofbossen en lanen op voedsel- en humusarme ,zure tot kalkrijke bodem,Rode Lijst:BE