Entoloma sodale---Bleekbruin staalsteeltje

Onbemest grasland, bezoekerscentrum "De hoep" te Bakkum.Rode Lijst: EB