Helvella acetabulum--Bokaalkluifzwam

Saprotroof , mischien micorrhiza vormend, op humeuze voedselrijke zandgrond meestal onder Eik.Rode Lijst:Kwetsbaar.