Inocybe corydalina var. corydalina--(Groenige perevezelkop)

Ectomycorrhiza vormend met oa Eik(Querqus) en Beuk(Fagus) in lanen op kalkrijke rivierklei en zand. Zeldzaam.Rode Lijst(2008) KW