Lentinus tigrinus--(Tijgertaaiplaat)

Saprotroof op stammen,takken en stronken van loofhout met een voorkeur voor Wilg(Salix).,in dit geval in een zeer vochtig bos van Geoorde wilg. In Noord-Holland weinig aangetroffen.Rode Lijst(2008) Kwetsbaar