Marasmius cohaerens--(Hoornsteeltaailing)

Saprotroof op dood blad van verschillende soorten loofbomen in loofbossen op humusrijke plaatsen op allerlei bodems.Vrij zeldzaam.