Melanoleuca grammopodia--(Streepsteelveldridderzwam)

Saprotroof op grof strooisel ,humusrijke bodems in loofbossen,gemengde bossen en naaldbossen op vochtig tot droog voedselrijk zand, leem en klei., ook in lanen ,bemeste graslanden,kustduinen,stadsparken en wegbermen.Sinds kort ook op de Rode Lijst(2008) wegens geconstateerde achteruitgang.KW : kwetsbaar.