Phellinus igniarius---Echte vuurzwam

Necrotrofe parasiet op stammen van vaak nog levende loofbomen, het meest op Populier. In onze regio vrij algemeen langs de binnenduinrand. Opmerking; wat zwaartekracht met een houtzwam kan doen.