Psathyrella microrrhiza--(Kortwortelfranjehoed)

Saprotroof op takjes,compost,houtsnippers en humeuze grond op allerlei plaatsen,Vooral op verstoorde bodems.Algemeen.