Ramaria abietina--(Groenwordende koraalzwam)

Saprotroof op strooisel van Spar(Picea), soms van loofbomen bv Kuipwilg(Salix repens) in de duinen, op humeuze ,iets kalkhoudende bodems.Rode Lijst:BE