Russula elegans--(Vergelende netspoorrussula)

Mycorrhiza vormend met Populier(Populus) in lanen op klei en in vochtige duinvalleien. Zeer zeldzaam en in Nederland slechts van een paar locaties bekend. Instellingsterrein--Reigersdaal te Heerhugowaard onder Grauwe populier.(Rode Lijst 2008: Bedreigd )