Russula pelargonia--(Geraniumrussula)

Mycorrhiza vormend met Populier(Populus) en in mindere mate met Eik(Quercus) in lanen op klei en voedselrijke zandgrond.Zeer zeldzaam in Westfriesland..(Rode Lijst 2008: Kwetsbaar)