Russula subcristulata--(Stompcellige geelplaatrussula)

Mycorrhiza vormend met een Zomereik(Quercus) op landgoed Nijenrode en van deze locatie al jaren bekend. Nog niet bekend van andere plaatsen..(Rode Lijst 2008: Kwetsbaar)