Russula viscida--(Plompe russula)

Mycorrhiza vormend met Beuk(Fagus),Eik(Quercus) en Linde(Tilia) in lanen op klei. Zeldzaam.(Rode Lijst 2008: Kwetsbaar)