Scleroderma cepa--(Ui´ge aardappelbovist)

Op humusrijke bodems in loofbossen ,gemengde bossen,houtwallen,parken en plantsoenen.Zeer zeldzaam.