Agaricus arvensis- (Gewone anijschampignon)

Saprotroof op de grond op schrale en bemeste wegbermen,plantsoenen en parken op zand. klei en veen.

Algemeen voorkomend in het hele land.