Agaricus augustus--(Reuzenchampignon)

Saprotroof op humeuze grond in loofbossen, soms naaldbossen op neutraal tot kalkhoudende zand- leem- en kleibodems. In onze regio weinig aangetroffen.