Agaricus lanipes--Breedschubbige champignon

Saprotroof op de grondin loof- en naaldbossen op vruchtbare, kalkhoudende humeuze bodems.Zeldzaam