Boletus rhodoxanthus---Roodnetboleet

Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in lanen op klei en zand, al of niet met een dunne humuslaag.Zeldzaam, Rode lijst: Bedreigd met uitsterven