Perenniporia fraxinea---Essenzwam

Necrotrofe parasiet op levende stammen van Es(Fraxinus),Eik(Quercus) en Beuk(Fagus), soms op andere loofbomen.Veroorzaakt witrot.Het meest in lanen op kleigrond.  Zeer zeldzaam.(Rode Lijst 2008:Kwetsbaar)