Phaeolus schweinitzii--(Dennevoetzwam)

Necrotrofe parasiet aan de voet of op de wortels van levende naaldbomen. De foto toont een exemplaar aan de voet van een Sitkaspar ,waar vanaf 2007 ook de Houtboleet(Pulveroboletus lignicola) elk jaar in aantal wordt waargenomen.