Geoglossum arenarium--Zandaardtong

Waarschijnlijk saprotroof op humusarm zand met dop- en struikheide en in de kustduinen in open zand. Zeer zeldzaam en op de Rode Lijst(2008) gezet als ernstig bedreigd.