Melanoleuca cinereifolia--Duinveldridderzwam

Vooral op humusarm zand in de  buitenste zeeduinen en  op schrale duingraslanden op kalkrijk zand. Zeldzaam.