Mycenella bryophila var. bryophila---Tweesporig taaisteeltje

Saprotroof op humeuze grond of sterk verrot hout in loofbossen,lanen en schrale graslanden op zandige of lemige bodems. Zeldzaam. Rode Lijst(2008): Kwetsbaar