Psathyrella pennata--Brandplekfranjehoed

Saprotroof op verkoolde resten van loof- en naaldhout op zure voedselarme zandgrond.Zeer zeldzaam.Rode Lijst(2008):Bedreigd met uitsterven.