Psathyrella spadicea--Dadelfranjehoed

Saprotroof  of necrotroof op loofhout ,het meest aan de voet van levende bomen, maar ook op dode stronken en dikke takken van vooral Paardekastanje(aesculus) en Iep(Ulmus) Rode Lijst(2008):Kwetsbaar