Russula nitida---Kleine berkerussula

Mycorrhiza vormend met Berk(Betula) op voedselarme zandige of venige bodems.In de staatsbossen niet algemeen.